laagdrempelige teksten en communicatie in 2023
In 2023 is het belangrijk dat teksten en communicatie in de zorg, overheid en publieke sector laagdrempelig zijn. Dit betekent dat de informatie begrijpelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of niveau van educatie. Hieronder lees je waarom dit belangrijk is en wat er gedaan kan worden om dit te realiseren.

Waarom is laagdrempelige communicatie belangrijk?

In de zorg, overheid en publieke sector is het belangrijk dat de communicatie begrijpelijk is voor iedereen. Dit geldt met name voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van ingewikkelde teksten, zoals laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een verstandelijke beperking. Als de communicatie te ingewikkeld is, kan dit leiden tot misverstanden en onduidelijkheid. Dit kan weer leiden tot fouten en problemen, bijvoorbeeld bij het gebruik van medicijnen of het aanvragen van toeslagen.

Hoe kan laagdrempelige communicatie worden gerealiseerd?

Er zijn verschillende manieren om laagdrempelige communicatie te realiseren in de zorg, overheid en publieke sector. Hieronder worden een aantal tips genoemd:

  1. Gebruik begrijpelijke taal en vermijd vaktermen en jargon.
  2. Maak gebruik van eenvoudige zinnen en korte alinea’s.
  3. Gebruik visuele ondersteuning, zoals afbeeldingen en pictogrammen.
  4. Maak gebruik van video’s en animaties om complexe informatie uit te leggen.
  5. Test de communicatie bij de doelgroep, bijvoorbeeld door middel van een focusgroep.
  6. Train medewerkers in laagdrempelige communicatie.
  7. Maak gebruik van taalhulpmiddelen, zoals de Schrijfassistent van Stichting Lezen & Schrijven.

Door deze tips toe te passen kan laagdrempelige communicatie worden gerealiseerd in de zorg, overheid en publieke sector. Op deze manier kan de communicatie begrijpelijk worden gemaakt voor iedereen, wat kan bijdragen aan een betere gezondheid en meer participatie in de samenleving.